شامل مباحثی در زمینه های:
+ فرهنگ و اقوام ایران و دیگر ملل
+ هنرهای نمایشی
+ هنرهای تجسمی
+ صنايع دستی
+ موسیقی
+ تاریخ و سبکهای هنر
11 پستصفحه 2 از 2
1, 2

Re: Now Music!

توسط اوثولولو در 7 بهمن 1393, 01:26


"If I Lose Myself"

I stared up at the sun
به نور آفتاب خیره شدم
Thought of all the people, places and things I've loved
تو فکر همه ی آدما و جاها و چیزایی که دوست داشتم
I stand up just to see
فقط برای این که متوجه بشم
Of all the faces, you are the one next to me
از همه ی اونا فقط تو کنار منی
You can feel the light start to tremble
میتونی احساس کنی که نور هم شروع به لرزیدن می کنه
Washing what you know out to sea
و چیزایی رو که می دونی میشوره و به دریا میبره
You can see your life out of the window, tonight...
میتونی امشب زندگیتو از پنجره ببینی
If I lose myself tonight
اگر امشب اختیارمو از دست بدم
It'll be by your side
در کنار تو خواهد بود
If I lose myself tonight...
اگر امشب اختیارمو از دست بدم
woooh, woooh, woooh!
If I lose myself tonight
اگر امشب اختیارمو از دست بدم
It'll be you and I...
تو و من خواهیم بود
Lose myself tonight whooooooo...
اختیارمو از دست بدم امشب

I woke up with the sun
با نور آفتاب از خواب بیدار شدم
Thought of all the people, places and things I've loved
تو فکر همه ی آدما و جاها و چیزایی که دوست داشتم
I woke up just to see
فقط بیدار شدم تا ببینم
Of all the faces you are the one next to me
از همه ی اونا تو کنارمی
You can feel the light start to tremble
می تونی احساس کنی که نور هم شروع به لرزیدن می کنه
Washing what you know out to sea
و چیزایی رو که می دونی میشوره و به دریا میبره
You can see your life out of the window, tonight...
میتونی امشب زندگیتو از پنجره ببینی

If I lose myself tonight
اگر امشب اختیارمو از دست بدم
It'll be by your side
در کنار تو خواهد بود
If I lose myself tonight...woooh, woooh, woooh!
If I lose myself tonight
اگر اختیار خودمو از دست بدم
It'll be you and I...Lose myself tonight whooooooo...
تو و من خواهیم بود...اختیارمو از دست بدم

Take us down and we keep trying40 000 feet keep flying...
Take us down and we keep trying40 000 feet keep flying...
Take us down and we keep trying40 000 feet keep flying...
Take us down and we keep trying40 000 feet keep flying...
Take us down and we keep trying40 000 feet keep flying...
ما رو شکست بده و به تلاش ادامه میدیم
تا چهل هزار فوتی پرواز می کنیم

Lose myself
If I lose myself tonight..Whoooooooooowhoooooo,whoooo

sarbehava این پست را دوست دارد.

11 پستصفحه 2 از 2
1, 2
انتقال به
cron