1 پست
صفحه 1 از 1

طبقه بندی شبکه های رایانه ای

توسط youka در 15 مهر 1396, 17:29


بر اساس لایه شبکه

ممکن است شبکه های رایانه ای مطابق مدلهای مرجع پایه ای که در صنعت به عنوان استاندارد شناخته میشوند مانند «مدل مرجع ۷ لایه OSI» و «مدل ۴ لایه TCP/IP»، بر اساس نوع «لایه شبکه»ای که در آن عمل میکنند طبقه بندی شوند.
بر اساس اندازه

ممکن است شبکه های رایانه ای بر اساس اندازه یا گستردگی ناحیه ای که شبکه پوشش میدهد طبقه بندی شوند. برای نمونه «شبکه شخصی» (PAN)، «شبکه محلی» (LAN)، «شبکه دانشگاهی» (CAN)، «شبکه کلانشهری» (MAN) یا «شبکه گسترده» (WAN).

بر اساس نوع اتصال

ممکن است شبکه های رایانه ای بر اساس فناوری سخت افزاری که جهت متصل کردن هر دستگاه در شبکه استفاده میکنند طبقه بندی شوند. نمونه هایی از این فناوریها عبارتاند از: «اترنت» (Ethernet)، «شبکه محلی بیسیم» (WLAN)، شبکه HomaPNA یا «ارتباط از طریق خطوط برق».
بر اساس معماری کاربری

ممکن است شبکه های رایانهای بر اساس معماری کاربری که بین اعضای شبکه وجود دارد طبقه بندی شود، برای نمونه معماریهای Active Networking، «مشتری-خدمتگذار» (Client-Server) و «همتا به همتا» Peer-to-Peer (گروه کاری).
بر اساس همبندی (توپولوژی)

ممکن است شبکه های رایانهای بر اساس نوع همبندی شبکه طبقه بندی شوند مانند:«شبکه باس» [۴] (Bus)، «شبکه ستاره» (‎(Star، «شبکه حلقهای» (Ring)، «شبکه توری» (Mesh)، «شبکه ستاره-باس» (Star-Bus)، «شبکه درختی» (Tree) یا «شبکه سلسله مراتبی» (Hierarchical) و غیره.منبع : آموزش شبکه سیسکو
برسی لایه های شبکه از دیدگاه مدل 7 لایه osi
این مدل دارای هفت لایه است:

1 * لایه فیزیکی Physical
2 * لایه پیوند داده Data Link
3 * لایه شبکه Network
4 * لایه انتقال Transport
5 * لایه جلسه Session
6 * لایه نمایش Presentation
7 * لایه کاربردی Application

ترتیب کار لایه ها از 1 به 7 است

برای راحت تر بودن به یاد سپردن این لایه ها میتونید تنها جمله زیر رو حفظ کنید

All people Sense To Need Data Protocol

A=Application 7
P=Presentation 6
S=Session 5
T=Transport 4
N=Network 3
D=Data Link 2
P=Physical 1

میتونید تو Google عنوان OSI Model رو Search کنید و در قسمت Image تصاویر زیادی از این مدل OSI رو ببینید که میتونه مفید باشه.

1 پست
صفحه 1 از 1
انتقال به
cron