1 پست
صفحه 1 از 1

پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان

توسط tablooaraz در 16 مهر 1396, 11:37


فهرست عناوین
مقدمه
داده ها
نمودار میله ای داده ها
نمودار مستطیلی داده ها
نمودار چندبر داده ها
نمودار دایره ای داده ها
نمودار ساقه و برگ داده ها
نمودار جعبه ای داده ها
واریانس داده ها و ضریب تغییرات
نتیجه گیری
این موضوعات درس پروژه آمار و مدلسازی مناسب مقاطع پروژه آمار دوم ریاضی و پروژه آمار دوم انسانی و سال سوم پروژه آمار سوم تجربی دبیرستان میباشد.
مقدمه:
این تحقیق آمار رایگان ما را بر این داشت تا گرد هم آییم و با جمع آوری داده های اولیه یک ارزیابی از معدل دانش آموزان تجربی در نوبت اول را داشته باشیم . ما با این ارزیابی می توانیم به اطلاعاتی مانند اطلاعات ذیل دست یابی پیدا کنیم :
– میزان سطح علمی دانش آموزان در این درس
– میزان علاقه و اشتیاق دانش آموزان به این درس
– میزان پیشرفت دانش آموزان در این درس نسبت به سال های گذشته
– و اطلاعاتی دیگر از این قبیل …
همچنین با جمع آوری کلیه اطلاعات پروژه آمار رایگان نظیر این پروژه از تمامی دروس می توان به راحتی سطوح علمی و پیشرفتی و در کل روند علمی این مدرسه را تخمین زد.

1 پست
صفحه 1 از 1
انتقال به
cron